Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ), beter bekend als de Privacywet, in werking getreden.
In deze Europese verordening is voor iedereen het recht op bescherming van zijn/haar persoonsgegevens geregeld. Hoewel privacybescherming niet nieuw is, zijn de regels wel strenger dan eerst. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op deze nieuwe regels.

De persoonlijke gegevens die wij via het inschrijfformulier voor het Harrie van Hoof Toernooi verzamelen zullen alleen gebruikt worden door de organisatie van het Harrie van Hoof Toernooi ten behoeve van dit toernooi.
Telefoonnummers en email-adressen zullen alleen gebruikt worden om contact met de deelnemers op te nemen wanneer dit nodig is om het toernooi goed te laten verlopen en om de uitslagen en uitnodigingen te versturen.
Telefoonnummers en email-adressen zullen nooit zonder toestemming aan derden worden doorgegeven, of anderszins worden bekendgemaakt.
Alle persoonlijke gegevens worden beheerd door de organisatie en zijn niet door derden in te zien.

De namen van de deelnemers kunnen op de website worden vermeld. Dit is noodzakelijk om de speelschema’s en uitslagen op de website te kunnen publiceren.
Zonder deze informatie kan het toernooi niet gespeeld worden.

Eventuele foto’s die tijdens het toernooi gemaakt worden, zowel van deelnemers als prijswinnaars zullen ook op de website worden gepubliceerd. Als je dit niet wilt, kun je dit aan de organisatie doorgeven. Foto’s waar jij op staat zullen niet gepubliceerd worden of je zult onherkenbaar worden gemaakt.

Het bovenstaande geldt ook voor je teamgenoot. Wij verwachten dat de contactpersoon deze verklaring ook voorlegt aan zijn/haar teamgenoot en ook namens deze teamgenoot toestemming verleent.

Door in te schrijven in het Harrie van Hoof Toernooi geef je aan dat jij en je teamgenoot akkoord gaan met deze privacyverklaring.